Preu: 20,00 €. Preu especial per a socis d’Espai Malla: 10,00 €
Màxim nombre de participants: 10 per ordre d’inscripció
Data: dissabte 1 de juliol de 2023
Horari: de 09:30 a 13:30h
L’objectiu final d’aprenentatge: les persones participants elaboraran una peça de bijuteria original amb una talladora làser.
Nivell: 0
Preu: 20,00 €. Preu especial per a socis d’Espai Malla: 10,00 €

Màxim nombre de participants: 10 per ordre d’inscripció
Data: dissabte 3 de juny de 2023
Horari: de 09:30 a 13:30h
Lloc: Espai Malla (Ateneu Igualadí), carrer de Sant Pau 9, Igualada.
Docent: Lorena Islas (tegnòloga).
Inscripcions: www.espaimalla.cat.

Inscriu-te fent clic aquí

Metodologia:
El taller es basarà en una combinació de demostracions, instruccions, discussions de grup i treball pràctic, així com activitats grupals per assegurar que els participants comprenguin i es vagin apropiant dels conceptes bàsics.

Recursos:
Cada participant ha de dur el seu ordinador portàtil amb programari de disseny vectorial.

Objectius intermedis per els i les participants.
1. Es descriuran els principis de la fabricació digital i el funcionament general d’una talladora làser.
2. S’explicarà la manera de dissenyar i preparar fitxers per a una talladora làser.
3. Es realitzaran dissenys per a bijuteria utilitzant eines de programari.
4. S’explicarà com utilitzar la talladora làser per a tall i enregistrament de materials, així com el seu acabat i acoblament.

Contingut:

Introducció als principis bàsics de la fabricació digital i la seva aplicació a la creació de bijuteria.
Disseny i preparació de fitxers per a talladora làser.
Eines de programari per a dissenys de bijuteria.
Ús de la talladora làser per a tall i enregistrament de materials.
Acabat i acoblat de la bijuteria.

Indicador d’èxit:
Que els participants siguin capaços de dissenyar, preparar i crear les pròpies peces de bijuteria de forma digital amb l’ajuda d’una talladora làser.

Aquest taller es realitza amb la col·laboració de l’Ateneu de Fabricació de Ciutat Meridiana