Dijous de 18:30 a 20:00h
Introducció. Inici amb components analògics bàsics. Aprenentatge per projectes, dins dels quals s’explicarà la teoria per a la seva comprensió.

read more