Regles de participació a la Makeathon 2022 de l’Anoia

Dins del marc del Col·laboratori Catalunya Anoia s’impulsa la Makeathon 2022 a la mateixa comarca. Aquest projecte és una competició d’innovació oberta a la comunitat en general, impulsada per Espai Malla amb el suport de Fundació i2CAT i el Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya.
La iniciativa està dirigida a les persones innovadores i creatives del territori, per tal que aportin solucions a la qualitat ecològica del riu Anoia. L’objectiu és promoure canvis positius en l’entorn.
El repte està recolzat per les empreses i entitats Waterlogies, Onalabs, Amics del Rec, Leather Cluster Barcelona, així com per Robin Corrià, biòleg ambiental.
Aquestes regles de participació tenen les següents condicions:

0. El Repte. La iniciativa de la Makeathon 2022 de l’Anoia és animar a la comunitat de l’Anoia per tal que trobi possibles solucions innovadores a reptes socials, en aquest cas, enfocats al medi ambient. l’aigua i el riu Anoia. Com monitoritzar la qualitat de l’aigua del riu Anoia i contribuir a la seva millora?

1. L’Elegibilitat. La competició està oberta als makers, dissenyadors,  inventors, enginyers, estudiants, ecòlegs, ambientalistes, etc. de l’Anoia. Es pot presentar a nivell individual o en equip de fins a 3 persones, sempre que siguin majors de 16 anys o menors amb permís parental.  En el cas que hi hagi equips que no arribin a 3 participants, l’organització els podrà oferir formar un equip amb altres participants.

Tot i que no és un requeriment imprescindible es recomana i es valorarà positivament la diversitat de gènere dins dels equips.

2. La Participació. Per a participar a la Makeathon només cal fer la inscripció gratuïta a l’enllaç que apareix a www.espaimalla.cat.

3. El Prototip. El prototip pot ser conceptual (dibuix, power point, maqueta, impressió 3D…), per tant, no cal que sigui 100% funcional.

4. El període dinscripció finalitzarà el dia 14 d’abril de 2022 a les 23:59 i es podrà portar a terme a través d’aquest enllaç https://ja.cat/makeathonAnoia

5. La composició del jurat: El jurat estarà format per 5 persones.

Robin Corrià, president del jurat, biòleg ambiental.
Miquel Vives, Regidor de Sostenibilitat, Mobilitat i Promoció de la ciutat, representant de l’Ajuntament Igualada
Biel Castells, representant tècnic del Consell Comarcal de l’Anoia.
Toni Cuevas, representant de l’empresa Waterlogies .
David Vives, representant de l’Espai Malla.

6. Les fases. La competició constarà de tres fases: 

1a. Ideació.
Presentada en format hibrid (presencial i online) el divendres 22 d’abril 2022 de 17 a 20h.
Lloc: Adoberia la Bella, carrer del Rec 21, Igualada.

De 17:00 a 17:45. Caminada i visita in situ pel riu Anoia a càrrec del Robin Corrià. L’organització recomana fer aquests visita al riu per copsar la situació i necessitats del mateix.
18h. Benvinguda i presentació de la jornada
Presentació del repte. Replantejament de la necessitat o problema.
Dinàmica d’ideació. Generació d’idees disruptives.
Hi haurà facilitadors donant suport als equips.
En aquesta part, hi haurà experts/mentors que podran donar feedback sobre les idees més valorades pels equips.
Cloenda Informació per a les següents fases i valoració de la jornada.
Tot i que es recomana la presencialitat, es facilitarà un enllaç per participar online.

2a. Construcció. Lliure
Es donarà dues setmanes als equips per tal de:

Dissenyar el prototip de la solució. Aquest prototip pot ser conceptual, per tant, no cal que sigui 100% funcional.
Preparar una presentació amb els consells facilitats per l’organització.
Espai de comunicació via l’eina digital Slack.
Possible mentoratge en línia a través de Slack.
L’Espai Malla, situat a l’Ateneu Igualadí, estarà a la disposició dels concursants per portar a terme els prototips en cas que ho trobin necessari.
Hi haurà una sessió opcional en format online i d’una hora de durada sobre comunicació per donar consells en relació a la presentació de les propostes. És tant o més important que el prototip, la manera en què es comunica. En el seu moment s’informarà als participants de més detalls. Es comunicarà als participants el dia i hora d’aquesta píndola comunicativa.

3a. Presentació, avaluació i lliurament de premis.
Format Presencial el divendres 6 de maig de 2022 de 18 a 20h. Lloc: Adoberia Bella.

Presentació del prototip davant del jurat:
La presentació presencial la pot fer tot l’equip o bé un dels membres.
La durada de la presentació per equip ha de ser com a màxim de 3 minuts
L’ordre de les presentacions es farà de manera aleatòria.
Es podran donar respostes breus a possibles preguntes que el jurat pugui fer després de cada presentació.

7. El lliurament de premis: Una vegada finalitzades totes les presentacions, el jurat es retirarà per a deliberar i triarà la solució guanyadora del repte a fi de comunicar l’equip guanyador durant el mateix acte del dia 6 de maig.

a. Els premis: 

Primer premi: 

Presentació formal a empresa/es, explorant les possibles  oportunitats de col·laboració i testeig de possibles prototips.
Accés dels membres de l’equip a l’espai Maker d’Espai Malla durant 1 any.
5 kg PLA
Socis de l’Ateneu Igualadí per 1 any amb accés i descomptes en totes les seves activitats.
Difusió entre els mitjans de comunicació i xarxes socials de les entitats organitzadores i col·laboradores
Premi econòmic de 400,00 €
Si l’equip participa com a representació d’un centre educatiu, s’entrega el premi econòmic al centre representat per que sigui invertit en material escolar.
Trofeu per a cada membre de l’equip

La resta de participants: 

Accés dels membres de l’equip a l’espai Maker d’Espai Malla durant 6 mesos.
1 kg PLA per equip

b. Criteris del jurat. Tot i el marge de discrecionalitat de que gaudiran com a experts, els criteris de valoració del jurat seran els següents:

Grau d’adaptabilitat als reptes plantejats
Grau de disseny
Grau d’innovació digital
Grau de viabilitat tècnica i operativa
Grau de qualitat en la comunicació.

8. La propietat Intel·lectual. La propietat intel·lectual de les solucions tecnològiques correspondrà als participants, sense que hi hagi cessió de drets cap a les entitats que recolzen el repte les quals tindran prioritat en accedir i negociar possibles acords amb els autors de les solucions. L’organització d’aquest repte no té cap responsabilitat pel que fa finalització satisfactòria del les negociacions o acords que es puguin arribar.

La intenció d’aquest repte és, entre altres, fomentar diverses futures col·laboracions a curt, mig o llarg termini entre els participants i les diferents entitats que li donen suport.

Tots els equips hauran d’incorporar els logotips de les entitats promotores de l’esdeveniment, així com també les que han col·laborat en el mateix, en el moment que facin publicitat o difusió de la solució o fins i tot si la comercialitzen.

Els logos es passaran als equips un cop finalitzada la Makeathon 2022.

9. Tractament de dades personals. Tractament de la informació personal: L’organitzador tractarà la informació de dades personals rebuda amb la finalitat de gestionar la Makeathon 2022 Anoia, les dades seran mantingudes amb la finalitat d’informar als participants de les novetats relacionades amb la competició, així com per informar-los d’altres iniciatives i oportunitats relacionades que puguin ser del seu interès.

Les dades es podran cedir a l’Espai Malla i Fundació i2cat com a promotors de la iniciativa amb les mateixes finalitats, així com a la resta d’entitats organitzadores i col·laboradores d’aquesta edició: Waterlogies, Ajuntament d’Igualada.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i (incloses imatges o gravacions de veu), d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, modificació i portabilitat o limitació del tractament sobre alguna de les vostres dades personals mitjançant escrit adreçat a rgpd@i2cat.net de la Fundació i2CAT, Carrer Gran Capità 2, 2ºn, Barcelona, així com el dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control (agpd.es).

Així mateix, si voleu exercir els drets esmentats davant els organismes referits us podeu adreçar a:

– Fundació i2CAT, Carrer Gran Capità, 2, 2n Barcelona. rgpd@i2cat.net
– Espai Malla, carrer de Sant Pau 9, Igualada. hola@espaimalla.cat

L’organització es reserva el dret a fer modificacions en cas de força major i sense avís previ.

Organitzen:

Robin Corrià
ambientòleg

Patrocinen:

Amb el suport: