LEspai Malla és obert a totes aquelles persones i col·lectius que de manera directa o indirecta utilitzen la tecnologia, sigui com a lleure, educació o recerca personal, perquè puguin disposar dinstal·lacions i eines per desenvolupar els seus projectes. 

Els socis d’Espai Malla participen dels valors expressats en altres espais creatius:

Crear una comunitat col·laborativa i inclusiva, orientada al bé comú i a la innovació.

Fer actuacions amb impacte social positiu i dirigides a desplegar leconomia circular i la fabricació distribuïda, per a la comunitat en general i a lAnoia en particular.

Compartir procediments i resultats a fi de divulgar la Societat del Coneixement.

Usar i ensenyar la tecnologia i la ciència, i posar èmfasi en el codi obert. 

Desplegar activitats educatives dirigides a tota la diversitat d’edats, persones i àmbits.